DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn phatphapthuchanh.com. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Làm thế nào để tạo một tin mới?

Nếu bạn có quyền gửi tin ở mục Trang Chủ, thì bạn sẽ thấy nút "Tạo Tin Mới" ở góc trên, bên phải của trang chủ. Nhấn vào đó để bắt đầu gửi tin

Làm thế nào để tạo ra một bản dự thảo sơ bộ cho một bản tin?

Hiện tại bây giờ không có cách nào lưu lại bản dự thảo sơ bộ cho một bản tin. Nhưng bạn có thể sử dụng chức năng Ngày Xuất Bản và Thời Gian Xuất Bản để lưu lại ngày xuất bản bản tin. Điều này giúp bạn quay lại để thay đổi và duyệt lại bản tin trướ khi nó đuợc gửi đi.
Article Drafts

Tại sao tin của tôi không xuất hiện trên trang chủ?

Công cụ CMS cho phép bạn tùy chỉnh thời gian và vị trí xuất bản của tin tức. Nếu bạn không thấy bản tin của mình xuất hiện ngay lập tức, bạn nên làm như sau:

  • Xem đã chọn các SECTION bên phải.
  • Xem lại phân quyền SECTION, có thể bạn chỉ thiết lập cho một nhóm nào đó xem được mà thôi.
  • Xem đã chọn PUBLIC(xuất bản) chưa?
  • Xem lại ngày xuất bản bản tin

Tìm kiếm FAQ

Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.