DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 9/9 ĐầuĐầu ... 789
Hiện kết quả từ 81 tới 83 của 83
 1. #81
  Avatar của choconxauxi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  471
  Thanks
  388
  Thanked 317 Times in 168 Posts
  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  PHỤ LỤC

  NGUYỆT KHÊ PHÁP SƯ CAO NGỌA XỨ BI VĂN


  ---o0o---

  Sư húy Tâm Viên, hiệu Nguyệt Khê, họ Ngô, tổ tiên là người Tiền Đường
  tỉnh Triết Giang, lập nghiệp ở Côn Minh tỉnh Vân Nam, truyền được ba đời
  đến Sư, cha là Tử Trang, mẹ là Lục Thánh Đức, sanh được năm con, Sư là
  út. Sư yếu đuối nhưng thích học, sớm đã thông minh đĩnh ngộ, theo học Nho
  với Uông Duy Dần tiên sinh. Năm 12 tuổi đọc Lan Đình Tập Tự đến câu
  “Tử sanh diệc đại hỷ, khí bất thống tai” (Tử sanh là việc lớn, há chẳng đau
  khổ ư!), bỗng nhiên có giải ngộ; mới hỏi thầy rằng: “Làm thế nào có thể
  sanh chẳng tử được?” Uông tiên sinh bảo: “Nhà Nho nói: “Chưa biết sanh
  làm sao biết tử, lời này phải hỏi nhà Phật học”.

  Bèn đến hỏi nhà Phật học, nhà Phật học bảo: “Nhục thể và linh tánh của
  kiến, văn, giác, tri đều ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, Phật tánh thì như
  như bất động, bất sanh bất tử. Nếu chưa thấy Phật tánh thì Phật tánh luân hồi
  theo linh tánh của kiến, văn, giác, tri; nếu thấy Phật tánh tràn đầy hư không
  thì linh tánh của kiến, văn, giác, tri biến thành Phật tánh”.

  Sư hỏi: “Dùng cách nào mới thấy được Phật tánh?” Nhà Phật học không đáp
  được, mới trao cho sư các kinh Bốn Mươi Hai Chương và kinh Kim Cang.
  Từ đó nhân dịp theo học trường ở Thượng Hải, Sư kiêm thêm Phật học,
  cũng chuyên tâm nghiên cứu các sách của Lão Trang, xem hết Lục Kinh của
  nhà Nho, tham học hết các danh sư ở Giang Tô, Triết Giang, lễ bái các Đại
  đức, trình câu của nhà Phật học bảo “Dùng cách nào mới có thể minh tâm
  kiến tánh” ra hỏi, nhưng các đáp án Sư đều chưa thỏa mãn.

  Bấy giờ Tôn túc Diệu Trí dạy hãy khán thoại đầu “Niệm Phật là ai?” và
  nghiên cứu Đại Trí Độ Luận. Năm 19 tuổi, Sư quyết chí xuất gia xiển dương
  chánh pháp, hồi nhỏ cha mẹ đã đính hôn cho Sư, Sư kiên quyết không lấy
  vợ. Vào năm ấy lễ Tỉnh An hòa thượng ở nơi đó xin xuống tóc thọ đại giới.
  Vừa xuất gia đã tinh tiến dũng mãnh, nơi Phật tiền đốt hai ngón út và áp út
  tay trái, cùng cắt miếng thịt to bằng bàn tay, trên đó đốt bốn mươi tám liều
  cúng dường Phật, phát ba đại nguyện:

  1. Chẳng ham ăn ngon, mặc đẹp, siêng tu khổ hạnh chẳng bao giờ lui sụt.
  2. Tham duyệt khắp tất cả kinh điển, khổ công tham cứu.
  3. Đem hết sở đắc diễn giảng chỉ dạy để quảng lợi quần sanh.

  Mỗi ngày trừ việc xem Kinh ra, Sư còn tụng Phật hiệu năm ngàn tiếng, luôn
  tụng Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Lăng Nghiêm. Lúc rãnh rỗi có khóa lễ bái kinh
  Viên Giác, Sư ông của Sư bảo rằng: “Tu như ngươi thì tại gia cũng được,
  cần gì phải xuất gia! Chẳng cần hiện Tăng tướng, cần phải chuyên tu pháp
  môn hướng thượng (Tổ sư thiền) mới là việc lớn bổn phận người xuất gia”,
  rồi dạy khán thoại đầu “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” và trao cho
  Truyền Đăng Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên, Chỉ Nguyệt Lục; Sư xem qua có
  cái biết có cái không. Sư rất thích Lâm Tế Ngữ Lục, nhưng cách dụng công
  như thế nào vẫn còn chưa rõ. Sư về sau theo Ngộ Tham pháp sư học giáo lý
  của các tông Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân.

  Năm 22 tuổi liền ra giảng kinh thuyết pháp, thính giả rất đông. Đáp lời mời
  của Pháp hội Lăng Già ở Nam Kinh, Sư thị chúng rằng: “Chúng sanh bản lai
  là Phật, chỉ vì vọng niệm vô minh nên không liễu thoát sanh tử được, nếu
  phá một phần vọng niệm vô minh thì được chứng một phần Pháp thân, vọng
  niệm vô minh phá hết thì Pháp thân hiển lộ”.

  Bấy giờ trong Pháp hội có Tôn túc Khai Minh hỏi rằng: Nếu vọng niệm vô
  minh từ ngoài đến, không có dính dáng gì với ông thì cần gì dứt nó? Nếu
  vọng niệm từ bên trong sanh ra, ví như nguồn suối luôn luôn có nước chảy,
  dứt rồi lại sanh, sanh rồi lại dứt, đến khi nào mới hết! Tu hành như thế thật
  chẳng có chỗ đúng! Vọng niệm dứt là Phật tánh, vọng niệm khởi là chúng
  sanh, vậy thành Phật cũng có luân hồi ư?

  Sư không trả lời được
  Thanh thanh thúy trúc, tổng thị Pháp thân,
  Uất uất huỳnh hoa, vô phi Bát Nhã

 2. The Following 2 Users Say Thank You to choconxauxi For This Useful Post:

  cát bụi (01-26-2022),Ngọc Quế (01-27-2022)

 3. #82
  Avatar của choconxauxi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  471
  Thanks
  388
  Thanked 317 Times in 168 Posts
  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  PHỤ LỤC

  NGUYỆT KHÊ PHÁP SƯ CAO NGỌA XỨ BI VĂN


  ---o0o---

  Lại hỏi tiếp: Pháp sư chưa từng minh tâm kiến tánh, trong Kinh chẳng có
  những lời này, những lời này là có được từ các chú giải; người kiến tánh chú
  giải thì chẳng sai, người chưa kiến tánh chú giải nói Nam ra Bắc, lôi Đông
  bỏ Tây, thị phi điên đảo có phải không?
  Sư đáp: Phải. Sư đảnh lễ Tôn túc và trình lời nhà Phật học nói về “Dùng
  cách nào mới có thể minh tâm kiến tánh?”
  Tôn túc bảo: Lời này Pháp sư nên đến hỏi Tông sư Thiết Nham ở Ngưu Đầu
  Sơn là người đã chứng ngộ.

  Ngay đêm ấy, Sư đến hỏi Thiết Nham rằng: Lão Hòa thượng ở đây làm gì?
  Nham bảo: Mặc áo, ăn cơm, ngủ nghỉ, dạo núi, ngắm sông.
  Sư nói: Đáng tiếc cho sự uổng qua ngày tháng của Ngài!
  Nham nói: Ta uổng qua thì được, nhưng ngươi không thể học ta uổng qua.
  Nếu ngươi đến được miếng điền địa kia thì cũng có thể học ta uổng qua vậy!
  Sư nói: Thế nào là miếng điền địa kia?
  Nham dựng một ngón tay lên.
  Sư đáp lại: Con không biết! Sư hỏi “Hiện nay con đem vọng niệm dứt sạch,
  chẳng trụ hữu vô, vậy có phải miếng điền địa kia không?”
  Nham bảo: Không phải, đó là cảnh giới vô thỉ vô minh.
  Sư hỏi: Lâm Tế tổ sư nói đó là hầm sâu đen tối của vô minh thật đáng sợ, có phải vậy không?
  Nham bảo: Phải.
  Sư trình câu nói của nhà Phật học về: Dùng cách nào mới có thể minh tâm kiến tánh được?

  Nham bảo: Ngươi chớ nên dứt vọng niệm, nên dùng nhãn căn nhìn thẳng
  vào chỗ hầm sâu đen tối chẳng trụ hữu vô ấy, đi, đứng, nằm, ngồi chẳng
  được gián đoạn, khi nhân duyên đến, “ồ” lên một tiếng, hầm sâu đen tối của
  vô minh tan rã thì được minh tâm kiến tánh.

  Sư nghe lời này như uống nước cam lồ, từ ấy ngày đêm khổ tham, hình dung
  tiều tụy, ốm như cây củi, một đêm nghe tiếng gió thổi lá cây ngô đồng thì
  hoát nhiên chứng ngộ, mồ hôi như tắm, rằng “ồ” là vậy là vậy! Chẳng xanh
  chẳng trắng cũng chẳng tham thiền, cũng chẳng niệm Phật, cũng chẳng sanh
  tử đại sự, cũng chẳng vô thường tấn tốc,
  liền thuyết kệ rằng:

  Bản lai chẳng Phật chẳng chúng sanh,
  Thế giới chưa từng thấy một người,
  Thấu liễu cứu cánh là cái này,
  Tự tánh vẫn là tự mình sanh
  .
  Thanh thanh thúy trúc, tổng thị Pháp thân,
  Uất uất huỳnh hoa, vô phi Bát Nhã

 4. The Following User Says Thank You to choconxauxi For This Useful Post:

  Ngọc Quế (01-27-2022)

 5. #83
  Avatar của choconxauxi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  471
  Thanks
  388
  Thanked 317 Times in 168 Posts
  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  PHỤ LỤC

  NGUYỆT KHÊ PHÁP SƯ CAO NGỌA XỨ BI VĂN


  ---o0o---

  .......
  Nhìn ra ngoài cửa sổ chính là vào canh tư, trăng treo trên nền trời xanh tít
  không dợn chút mây. Mấy ngày sau Sư đến Thiết Nham, nói: Chẳng cầu
  pháp môn dụng công, chỉ cầu lão Hòa thượng ấn chứng.

  Thiết Nham đưa cây gậy lên ra thế đánh hỏi Sư rằng: Tào Khê chưa gặp
  Hoàng Mai, ý chỉ như thế nào?
  Sư đáp: Lão Hòa thượng muốn đánh người.
  Thiết Nham lại hỏi: Sau khi gặp ý chỉ như thế nào?
  Sư vẫn đáp rằng: Lão Hòa thượng muốn đánh người.
  Nham gật đầu.
  Sư đem sở ngộ trình Thiết Nham.

  Nham bảo: Ngươi chứng ngộ rồi, nay ta ấn chứng cho, ngươi có thể đem
  Truyền Đăng Lục để ấn chứng thêm. Đại sự ngươi đã xong, có nhân duyên
  thì thuyết pháp độ sanh, chẳng nhân duyên có thể tùy duyên qua ngày.
  Sư bèn đem Truyền Đăng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên và
  kinh Hoa Nghiêm để ấn chứng, tất cả thấu rõ như nói chuyện việc nhà vậy,
  chẳng có việc lạ.

  Từ đó về sau, Sư giảng Kinh thì theo trong Kinh nói: “Thường giữ Phật
  tánh, không có biến đổi, Phật tánh chẳng nhiễm chẳng loạn, chẳng ngại
  chẳng chán, chẳng thọ huân nhiễm, chẳng khởi vọng niệm, vì vọng niệm
  sanh khởi từ linh tánh của kiến, văn, giác, tri trừ bỏ bốn bệnh chỉ, tác, nhậm,
  diệt, chẳng dứt vọng niệm, dùng một niệm để phá tan vô thỉ vô minh làm chủ yếu”.

  Sư giảng kinh thuyết pháp đều trong tự tánh nói ra, chẳng xem chú giải của
  người khác. về sau thể theo lời mời của các tỉnh Trung Quốc cho đến Hương
  Cảng, Áo Môn; Sư đăng đàn thuyết pháp liên tiếp mấy chục năm, giảng kinh
  hơn hai trăm năm mươi hội, cứ một kinh là một hội.

  Tánh Sư siêu nhiên, hành cước các nơi như Chung Nam, Thái Bạch, Hương
  Sơn, Hoa Sơn, Nga Mi, Cửu Hoa, Phổ Đà, Ngũ Đài, Thái Sơn, Hoàng Sơn,
  Võ Đang, Lư Sơn, Mao Sơn, Mạc Can, Lao Sơn, Hằng Sơn, La Phú Sơn...
  Mỗi khi hành cước nơi rừng sâu núi cao mấy tháng quên về, đến danh sơn
  nào cũng có thi đối. Sư giỏi đàn thất huyền, hành cước đều mang đàn theo,
  Sư tiết tháo cao cả, độ lượng rộng lớn, chẳng ứng thú theo thói đời, hình
  dáng sáng suốt hùng vĩ, đến bậc túc Nho thông đạt cũng hạnh trang nghiêm
  đơn giản của Sư, trứ tác thi văn bày tỏ bản sắc siêu việt pháp thế gian.
  Sư lúc già đưa một ngón tay vì môn đồ thuyết pháp rằng: “Đến từ cùng khắp
  hư không đến, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca; đi từ cùng hư không đi, Quan
  Thế Âm, Phật Di Đà. Chư Phật cổ kim đều ở trên đầu ngón tay của lão Tăng,
  chẳng đi chẳng đến; lão Tăng cũng ở trên đầu ngón tay, chẳng đi chẳng đến.
  Các ngươi nếu nhận được thì đó là chỗ an thân lập mạng của các ngươi!”
  Thuyết kệ rằng:

  Giảng Kinh thuyết pháp mấy mươi năm,
  Độ sanh, vô sanh muôn muôn ngàn.
  Đợi khi một ngày thế duyên hết,
  Đầy khắp hư không đại tự tại.


  Sư phó chúc đệ tử rằng: Tứ đại theo nhân duyên, có sanh ắt có diệt; tự tánh
  vốn vô sanh, vô sanh cũng vô diệt. Nay nói có sanh ắt có diệt là tứ đại phải
  có chỗ về. Chỗ về chọn trên đỉnh Bảo Mã Sơn, sau làng Đỗ Gia Dinh, ngoài
  cửa nam thành phố Côn Minh nhìn xuống, ngay hồ Côn Minh làm cao ngọa xứ.

  Suốt đời sư chưa độ một đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia hơn một trăm sáu mươi
  ngàn người. Sư tùy theo căn cơ đệ tử mà dạy tu pháp môn khác nhau, trong
  đó có tham thiền ngộ đạo có tám người: Ngũ Đài Tịch Chơn, Minh Tịnh Tôn
  Túc, cư sĩ Lý Quảng Quyền ở Bắc Bình, cư sĩ Chu Vận Pháp ở Thượng Hải,
  còn bốn người đã qua đời từ trước.

  Sư có trứ tác: Duy Ma Cật Kinh Giảng Lục, Lăng Già Kinh Giảng Lục, Viên
  Giác Kinh Giảng Lục, Kim Cang Kinh Giảng Lục, Phật Giáo Nhân Sinh
  Quan, Phật Pháp Vấn Đáp Lục, Đại Thừa Bát Tông Tu Pháp, Đại Thừa
  Tuyệt Đối Luận, Nguyệt Khê Ngữ Lục, Tham Thiền Tu Pháp, Niệm Phật Tu
  Pháp, Vĩnh Phong Đường Cầm Khóa.
  Ngày rằm tháng hai năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 60 (1971 CN).

  Đệ tử Trí Viên kính soạn và viết..
  Thanh thanh thúy trúc, tổng thị Pháp thân,
  Uất uất huỳnh hoa, vô phi Bát Nhã

 6. The Following 2 Users Say Thank You to choconxauxi For This Useful Post:

  hoamacco (02-05-2022),Ngọc Quế (01-27-2022)

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - Thiền Sư Nguyệt Khê
  Gửi bởi cunconmocoi trong mục Luận
  Trả lời: 67
  Bài cuối: 12-07-2021, 06:01 AM
 2. Tu Bồ Tát Đạo theo Truyền Thống Nguyên Thủy
  Gửi bởi Tuệ Thức trong mục Phật giáo Nguyên Thủy
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 04-11-2019, 06:56 PM
 3. Cội Nguồn Truyền Thừa
  Gửi bởi cunconmocoi trong mục THIỀN TÔNG
  Trả lời: 85
  Bài cuối: 05-26-2018, 09:18 AM
 4. Bài giảng của sư thầy Thích Tâm Nguyên về Facebook gây sốt mạng Việt
  Gửi bởi galuoi92 trong mục Video liên quan Phật giáo
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-10-2016, 05:14 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •