DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 6/7 ĐầuĐầu ... 4567 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 68
 1. #51
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  28. Đại Thừa Tuyệt Đối (3)

  Học giả Tây Phương xưng Phật pháp là Buddistic
  Nihlism (Thuyết Hư Vô của Đạo Phật) tức là bằng
  chứng nhận lầm phương pháp của Tiểu thừa cho
  là toàn diện của Phật pháp. Kỳ thực trung tâm
  tư tưởng của Phật pháp là Bản thể Tuyệt đối chân
  thật chẳng phải quan niệm hoặc tượng trưng, cũng
  như một vật cụ thể rất chân thật có thể dùng tay
  cầm nắm được cho nên Phật Thích Ca gọi nó là
  Thực tướng, nay đem Thực tướng xem thành hư
  vô, há chẳng phải hoàn toàn trái ngược ư !
  Đối với người Trung thừa lọt nơi hư vô, Tiểu
  thừa diệt dục dứt lục căn, Phật Thích Ca luôn
  luôn chỉ trích mắng họ vô dụng như “tiêu nha
  bại chủng” – hạt lúa bị cháy không thể làm giống
  được nữa, ý là muốn họ vượt qua hư vô để tiến
  lên Đại thừa.
  --------

  29. Đại Thừa Tuyệt Đối (4)

  Phật Thích Ca thường dùng khẩu hiệu “đại vô
  úy, sư tử rống” hiệu triệu quần chúng và thúc
  đẩy môn đồ khiến họ dũng mãnh tiến tới cho
  đến quốc độ Tuyệt đối cuối cùng, rồi cả thế giới
  ô uế đều biến thành thế giới trong sạch tự do
  bình đẳng, chẳng tiếc hy sinh tất cả để đạt đến
  mục đích này. Hành vi tích cực như thế có lẽ
  nào bị xem là tiêu cực!
  .........

  Hiện tượng (hiểu lầm) này sanh ra rồi cũng phải bị phủ
  định, chẳng dính dáng với trung tâm tư tưởng
  của Phật bởi vì sự trang nghiêm của tự tánh
  không một ảnh tượng nào của tương đối có thể
  ô nhiễm được.


  28 Dai Thua Tuyet doi.jpg 29 Dai Thua Tuyet doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 2. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-20-2021)

 3. #52
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 30, 31, 32

  Thực ra sai lầm của A. Schopenhauer là vì
  xem Tiểu thừa của Phật pháp cho là toàn
  diện của Phật pháp, ông chỉ biết phủ định
  tất cả mà chưa đạt đến chỗ khẳng định tất
  cả, nên ông bị chữ Vô cuốn ngã đọa vào
  hầm sâu đen tối mênh mông. Ông ấy tiếp
  thụ khổ quán của Tiểu thừa mà chủ trương
  phủ định dục vọng, phủ định tất cả, xem
  giống như hình thức Đông Phương, nhưng
  ông không tiếp thụ phương pháp dứt lục
  căn của Tiểu thừa, ông không chịu đóng bít
  cánh cửa cảm giác mà muốn dùng nghệ
  thuật âm nhạc để mong đắc Niết Bàn nghĩa
  là lại trở thành hình thức Tây Phương vậy.
  --------


  Người Tiểu thừa đóng bít cánh cửa cảm giác, người
  Tây Phương xem thế lấy làm kinh sợ cho nên họ
  không dám đi theo thử, mà lại dùng một cách khác
  với mức độ nhẹ hơn, nhưng cả hai đều sai lầm vì
  cùng là phương pháp tương đối, chẳng thể đạt
  đến Niết Bàn của tuyệt đối.
  Cái ngã của triết học Tây Phương tức là nhất niệm
  vô minh của Phật pháp, cái vô ngã của triết học
  Tây Phương tức là vô thủy vô minh của Phật pháp.
  Nhất niệm vô minh bắt đầu tức là tự ngã bắt đầu,
  khi nhất niệm vô minh trở về cảnh giới vô thủy
  vô minh tức là vô ngã vậy. Lúc vô thủy vô minh
  bị kích thích mà tái phát nhất niệm vô minh nghĩa
  là từ cảnh giới vô ngã té trở lại cảnh giới ngã vậy.
  -------------


  Người Tiểu thừa dứt lục căn là lợi dụng ý căn thuộc
  về phạm vi tư tưởng, ấy là lợi dụng pháp ngã ở cấp
  tối cao. Người Tiểu thừa dứt lục căn là mong đóng
  bít cánh cửa tư tưởng cảm giác khiến hoàn toàn
  cách tuyệt với tự ngã, lúc ấy, trong tâm thanh
  thanh tịnh tịnh cảm thấy an lạc, nhưng muốn
  duy trì cảnh giới thanh tịnh thì chẳng thể buông
  bỏ cái nhất niệm của thanh tịnh, cho nên lúc ấy
  nhất niệm vô minh dù về nơi thống nhất nhưng
  chưa phải hoàn toàn ngưng nghỉ vẫn bị không
  gian thời gian hạn chế. Lúc không gian đổi dời,
  thời gian qua đi tức là âm nhạc đã hết, vở kịch
  diễn xong, tai mắt lìa khỏi nghệ thuật từ trong
  cảnh định của Tiểu thừa chạy ra rồi cũng phải té
  trở lại trong gông cùm của tự ngã.

  30 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 31 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 32 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 4. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 5. #53
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 33, 34

  Người Trung thừa thì muốn nhờ pháp ngã
  để mong đắc được giải thoát, nhưng chẳng
  biết giải thoát ấy chưa đến cứu kính nên
  họ từ Tiểu thừa tiến thêm một bước đem
  nhất niệm vô minh hoàn toàn ngưng nghỉ
  tức là đem tư tưởng cảm giác hoàn toàn
  tiêu diệt. Cảnh giới lúc ấy rất đáng kinh sợ,
  là vô tri vô giác, chỉ còn hô hấp chưa ngưng
  nghỉ ngoài ra hoàn toàn đồng như gỗ đá,
  mênh mông trống rỗng chẳng còn gì cả.
  (Cái Vô của Arthur Schopenhauer chẳng
  qua là cái Vô trên lý luận, còn cái Vô của
  Trung thừa này là cái Vô trên thực nghiệm).
  --------


  Cái cảnh giới Vô do thực nghiệm sở đắc này tức
  là cái cảnh giới vô thủy vô minh vậy. Cảnh giới
  này giống như thuần nhất cho nên nhiều người
  nhận lầm cho đó là bản thể cuối cùng của Tuyệt
  đối, nhưng cảnh giới vô thủy vô minh này vẫn
  còn chủng tử tập khí rất vi tế, chủng tử này bao
  gồm tinh thần lẫn vật chất, đương lúc ẩn giấu
  giống như rỗng không nhưng hễ bị kích thích liền
  phát sinh thành nhất niệm vô minh. Cho nên vô
  thủy vô minh với nhất niệm vô minh tức là tương
  đối, tức là đại diện cho Vô và Hữu. Một là Thể
  một là Dụng, một là tịnh một là động, từ Thể khởi
  Dụng tức là nhất niệm vô minh, tức dụng quy thể
  là vô thủy vô minh, thay phiên tuần hoàn, có sanh
  có diệt, chẳng phải bản thể tuyệt đối cuối cùng,
  Bản thể Tuyệt đối là bất sanh bất diệt phi động
  phi tịnh.


  33 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 34 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 6. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 7. #54
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 35, 36

  Cái bản thể tuyệt đối cuối cùng này nếu chẳng
  phải chân thật đạt đến thì những lời nói kể trên
  đều biến thành hư vọng suông mất rồi. Nhưng
  tôi dám quả quyết rằng cái bản thể tuyệt đối là
  chân thật có thể chứng nhập. Phật Thích Ca đã
  đích thân chứng nhập bản thể này, về sau có rất
  nhiều tổ sư, hành giả cũng dùng phương pháp
  của Phật Thích Ca và đã chứng nhập Bản thể Tuyệt
  đối này, có Kinh điển đại thừa và Tổ sư ngữ lục
  để chứng minh đời nào cũng có chư tổ Kiến Tánh
  Thành Phật cho đến cá nhân tôi sở dĩ dám cả gan
  trình bày như thế cũng là vì sở chứng của tôi với
  sở chứng của Phật Thích Ca hoàn toàn đồng nhất.
  --------


  A. Schopenhauer chỉ biết cảnh giới cuối cùng
  là vô ý chí, vô quan niệm, vô thế giới, ấy là nhận
  lầm cảnh giới vô thủy vô minh cho là cảnh giới
  Tuyệt đối cuối cùng mà chẳng biết khi chứng nhập
  Tuyệt đối rồi thì ý chí, quan niệm, thế giới đều
  được khẳng định trở lại, đều là tồn tại của Tuyệt
  đối.
  Lịch đại tổ sư thường dùng hét gậy chửi mắng
  cũng để biểu thị Tuyệt đối. Các ngài gặp mặt trình
  nhau trọn vẹn đưa ra, chỉ đáng tiếc là ông không
  chịu thừa đương, chẳng thể lãnh ngộ mà thôi. Ví
  như Phật Thích Ca đem pháp thiền trực tiếp của
  Đại thừa Tuyệt đối truyền lại cho người đời sau,
  ấy là kinh nghiệm quý báu của Ngài tự đã chứng
  qua, nếu ông không chịu theo phương pháp ấy
  thực hành thì cũng như có chìa khóa mà không
  chịu mở khóa rương thì làm sao đắc được bảo vật
  trong rương vậy.

  35 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 36 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 8. The Following 2 Users Say Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021),hoatihon (11-23-2021)

 9. #55
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 37, 38

  Hai câu danh tiếng: “Sắc tức thị không, Không
  tức thị Sắc” trong Bát Nhã Tâm Kinh thường
  bị một số người hiểu lầm lạm dụng dẫn chứng
  giải thích bậy bạ. Theo đúng ý Kinh là: “Hiện
  tượng tức là Bản thể, Bản thể tức là Hiện tượng”,
  bởi vì lúc ấy tất cả hiện tượng và sắc chất chướng
  ngại đều biến thành Tuyệt đối mà chẳng thể phân
  chia, tinh thần và vật chất đến đây đều biến
  thành bản thể của tuyệt đối, duy tâm luận với
  duy vật luận đến đây mới bỏ hết oán thù từ xưa
  nay, hai phái hoan hỉ hòa hợp thành một chẳng
  còn gì khác biệt nữa. Ấy là công lao vĩ đại của
  Phật Thích Ca nay tôi trình lại với đại chúng
  xem cho minh bạch.
  --------


  Thiền tông cũng là từ Tương đối tiến
  vào Tuyệt đối, là pháp thiền rất trực
  tiếp chẳng phải qua nhiều lớp phủ định,
  chỉ có một phủ định sau cùng, tức là
  phương pháp trực tiếp đả phá vô thủy
  vô minh thẳng vào quốc độ Tuyệt đối
  Chân như. Nhưng sau khi ông tiến vào
  Tuyệt đối thì cái áo ngoài chẳng thể biết
  ấy ông lại có thể biết được những lời nói
  cử chỉ kỳ lạ như hét gậy chửi mắng v.v.....
  vốn là trực tiếp biểu thị thể dụng của
  Tuyệt đối. Lúc ấy, nhân sinh vũ trụ vạn
  sự vạn vật đều trở nên Tuyệt đối, đều
  được khẳng định lại vậy.

  37 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 38 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 10. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 11. #56
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 39, 40

  Triết học Tây Phương chỉ có hai giai
  đoạn ngã chấp, pháp chấp ở trong phạm
  vi nhất niệm vô minh tức là tư duy và
  ý niệm. Tư duy ý niệm đều là hóa thân
  của nhất niệm vô minh cũng là tác dụng
  của bộ não.
  Mục đích của Triết học Tây Phương ở
  nơi truy cứu lý, tìm hiểu biết nên không
  chịu lìa nhất niệm vô minh, tại vì hễ vào
  phạm vi vô thủy vô minh thì cảm thấy
  mênh mông trống rỗng chẳng có lý gì
  để truy cứu chẳng có điều hiểu biết gì
  để tìm, trái với mục đích của họ. Nên
  nhà triết học Tây phương từ xưa nay
  chưa ai tiến vào cảnh giới vô thủy vô
  minh, không vào cảnh giới vô thủy vô
  minh thì chẳng thể phá vỡ không chấp
  cũng chẳng thể tiến vào Tuyệt đối.


  --------


  Các thứ học thuyết của khoa học Triết
  học tung ra đủ thứ đủ loại, bề ngoài so
  với Phật pháp hình như phong phú hơn,
  nhưng đều thuộc về chân lý Tương đối,
  chẳng ai đạt đến Tuyệt đối, vì bản thân
  của nhất niệm vô minh chính là Tương đối
  Phật pháp vì xét thấy nhất niệm vô minh
  hư huyễn chẳng thật nên siêu việt nhất
  niệm vô minh thẳng vào giai đoạn vô thủy
  vô minh rồi lại phủ định giai đoạn vô
  thủy vô minh để đạt đến Bản thể Tuyệt
  đối cho nên nhà Phật rất chú trọng phương
  pháp thực hành.
  Giai đoạn ngã chấp là giai đoạn Tiểu
  thừa, người Tiểu thừa cho ngã với thế
  giới vạn vật đều là thật có, .....

  39 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 40 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 12. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 13. #57
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 41, 42

  Họ xem thế giới vạn vật đều ở trong quá
  trình thành trụ hoại không, còn loài
  người thì ở trong quá trình sanh-trụ-dị-
  diệt, tuần hoàn không dứt. Ở đây họ phát
  hiện cội nguồn của Tương đối, nghĩa là
  tất cả đều ở nơi sanh thành và hoại diệt,
  ấy là mâu thuẫn tự nhiên, là vô thường.
  Tất cả mâu thuẫn và vô thường sanh ra
  khổ não và bất an. Họ muốn vượt qua
  vòng này cho nên mong cầu “thường”,
  mong cầu bất sanh bất diệt, đối với nhân
  sanh thì mong cầu liễu sanh thoát tử.
  Họ cho rằng muốn giải thoát sự mâu
  thuẫn và khổ não của sanh tử duy có
  phủ định tự ngã, muốn phủ định tự ngã
  duy có đoạn diệt lục căn vì tất cả khổ
  não đều do lục căn chiêu tập vào vậy.
  --------


  Nhà Triết học Hòa Lan Benedick, Baruch
  de Spinoza (1632-1677) cho rằng : “Muốn
  nghiên cứu hình thái tư duy nhất định của
  tinh thần con người trước tiên cần phải
  nghiên cứu sự hoạt động của cơ thể.”.
  Việc này so với người Tiểu thừa đem khổ
  não quy về trên lục căn là có chỗ giống
  nhau vậy.

  Giai đoạn Tiểu thừa này thành lập quá
  trình nhận thức là sắc thọ tưởng hành
  thức, gọi là ngũ uẩn, cũng là lấy vật làm
  đối tượng. Sắc tức là hiện tượng tự nhiên
  của ngoại cảnh, Thọ là lục căn thu nhiếp
  hiện tượng tự nhiên vào, tưởng là chịu
  ảnh hưởng rồi sanh khởi tư tưởng, hành
  là do tư tưởng mà hành động, thức là do
  kinh nghiệm hành động mà được nhận
  thức.

  41 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 42 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 14. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 15. #58
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 43, 44

  Phương pháp dứt lục căn tức là đóng
  bít cánh cửa tư tưởng cảm giác khiến
  trong tâm thanh thanh tịnh tịnh chẳng
  bị ảnh hưởng bên ngoài. Hiện tượng
  bên ngoài là mâu thuẫn xung đột, đã
  chẳng vào được tức là không có “Thọ”,
  đồng thời đem ý căn ngưng lại thì không
  có “Tưởng”. Lúc này trong tâm chỉ còn
  nhất niệm thanh tịnh, nhất niệm này tức
  là nhất niệm vô minh, nó dù tạm thời
  ngưng lại nhưng vẫn chẳng thoát khỏi
  tác dụng của cơ thể, phải chịu hạn chế
  của thời gian. Cho nên người Tiểu thừa
  nhập định dù trải qua bao nhiêu thời
  gian đi nữa cũng chẳng thể duy trì mãi,
  cần phải xuất định, huống là khi đóng
  bít các cửa lục căn vẫn cần phải có một
  niệm thanh thanh tịnh tịnh để duy trì
  nó cũng là việc cần phải ra sức.
  --------


  Hễ xuất định thì đọa trở lại trong gông
  cùm tư tưởng cảm giác của tự ngã, cho
  nên người Tiểu thừa mặc dù muốn phủ
  định ngã chấp nhưng kết quả vẫn không
  thể vượt ra ngoài phạm vi của ngã chấp.
  Nhà triết học Hy Lạp Plato chia ra hai
  thứ hiện thực, một thứ là thế giới cảm
  giác của Tương đối, một thứ khác là thế
  giới lý niệm của Tuyệt đối (kỳ thực thế
  giới lý niệm vẫn là Tương đối, chưa vượt
  qua phạm vi nhất niệm vô minh). Ông
  mong siêu việt thế giới cảm giác mà tiến
  vào thế giới lý niệm nhưng ông chẳng
  có cách nào vĩnh viễn sinh tồn nơi thế
  giới lý niệm của ông, kết quả vẫn đọa lại
  gông cùm của thế giới cảm giác.

  43 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 44 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 16. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 17. #59
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối ảnh 45, 46

  Cái mong cầu siêu việt cảm giác đó cũng
  giống như người Tiểu thừa. Người Tiểu
  thừa đem cánh cửa tư tưởng cảm giác
  hoàn toàn đóng bít mà Plato thì ở trong
  tư tưởng khai thác một thế giới khác để
  mong làm chỗ giấu thân. Nhưng nói đúng
  sự thực thì thế giới của ông vẫn còn ở
  trong phạm vi nhất niệm vô minh, chẳng
  qua chỉ là từ đầu này (cảm giác) chạy
  qua đầu kia (lý niệm), rốt cuộc vẫn chưa
  ra khỏi “chuồng người”.
  Cho nên phương pháp phủ định ngã chấp
  của Tiểu thừa đã thất bại, phải đến bàn
  tay người Trung thừa phương pháp phủ
  định ngã chấp mới được hoàn thành.
  --------


  Giai đoạn pháp chấp: người Trung thừa
  xét thấy sự hướng ngoại quan sát là không
  đúng, cái kết quả đoạn dứt lục căn của
  Tiểu thừa chẳng thể siêu việt phạm vi
  nhất niệm vô minh, do đó quay đầu lại
  hướng trong tâm quan sát thấy tất cả
  Tương đối đều từ nhất niệm vô minh sanh
  khởi. Giữa các thứ đối lập có một sự
  tác dụng liên kết làm nhân duyên với
  nhau, ly hợp vô thường, khi hợp thì sanh
  khi ly thì diệt, ví như cơ thể do tứ đại
  và ngũ uẩn hợp thành, tứ đại ngũ uẩn
  ly tán thì cơ thể liền tiêu diệt, cơ thể đã
  diệt thì cái ngã chẳng thể tồn tại, cho
  nên nói : “Tất cả vạn vật đều là “khởi
  duy pháp khởi, diệt duy pháp diệt”,
  ngoài nhân duyên ly hợp ra tất cả đều
  chẳng thể tồn tại.”

  45 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 46 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

 18. The Following User Says Thank You to cunconmocoi For This Useful Post:

  choconxauxi (11-28-2021)

 19. #60
  Ban Điều Hành Avatar của cunconmocoi
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gửi
  863
  Thanks
  327
  Thanked 448 Times in 299 Posts
  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN Trích đăng
  Tác Giả: Nguyệt Khê Thiền Sư
  __________________________________________________ ______________________________________


  Đại Thừa Tuyệt Đối Luận _ ảnh 47, 48

  Trung thừa dùng Thập Nhị Nhân Duyên
  để giải thích quá trình của nhân sanh
  (tức là vô minh – là nhất niệm vô minh
  chẳng phải vô thủy vô minh – duyên Hành,
  Hành duyên Thức, Thức duyên Danh
  sắc, Danh Sắc duyên Lục Nhập, Lục
  Nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ
  duyên Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên
  Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão
  Tử), mười hai nhánh này bao gồm quá
  trình tuần hoàn của tam thế (quá khứ,
  hiện tại, vị lai).
  Vô minh tức là nhất niệm vô minh (cũng
  gọi nhất niệm vọng động tánh, vì bất giác
  khởi niệm sanh ra các thứ hoạt động gọi
  là Hành, hai nhánh này là nhân sở tác
  của kiếp trước; Thức là do hành động
  mà tạo thành nghiệp thức, ví như thân
  trung ấm bị nghiệp lôi kéo mà đến đầu thai

  --------


  Danh Sắc là khi ở trong thai sắc thân
  chưa thành tựu, bốn uẩn Thọ, Tưởng,
  Hành, Thức chỉ có tên gọi chưa có sắc
  chất; Lục Nhập là chỗ nhập của lục trần
  tức là lục căn đã hoàn thành; Xúc là sau
  khi thai sanh ra lục căn tiếp xúc lục trần;
  Thọ là lãnh thọ tất cả hoàn cảnh, Năm
  nhánh này là quả sở thọ của đời này; Ái
  là đối với cảnh trần móng khởi ái dục;
  Thủ là do ái mà muốn chiếm có; Hữu
  có nghĩa là nghiệp, tức là kiếp này tạo
  nghiệp kiếp sau thọ báo, ba nhánh này
  là nhân sở tác của đời hiện tại; Sanh
  là tùy theo chủng tử nghiệp đã gieo đời
  nay mà thọ sanh đời sau; Lão Tử là khi
  đã có sanh ắt phải có lão tử, hai nhánh
  này là cái quả đời sau phải chịu. Đó là
  giải thích Thập Nhị Nhân Duyên theo
  thuyết xưa.

  47 Dai Thua Tuyet Doi.jpg 48 Dai Thua Tuyet Doi.jpg
  Giả + Giả + 0 = Giả !
  Chân + Giả + . = Chân

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Tuyển tập nhạc thiền Phật Giáo tỉnh tâm an lạc
  Gửi bởi bachkim24h trong mục Âm nhạc Phật giáo
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-08-2016, 10:15 AM
 2. Tuyển Tập Nhạc Thiền Phật Giáo
  Gửi bởi phuctoan trong mục Âm nhạc Phật giáo
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 01-19-2016, 09:21 AM
 3. Đường Mây Qua Xứ Tuyết, bản dịch của Nguyên Phong
  Gửi bởi chimvacgoidan trong mục MẬT TÔNG
  Trả lời: 100
  Bài cuối: 10-10-2015, 07:15 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •