Đức phật và bồ tát phóng hào quang hiện thân trên bầu trời.