DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Liên hệ

Gửi email tới Ban quản trị diễn đàn

Chi tiết của bạn

Tiêu đề

Ngày lễ Phật Đản thuộc tháng nào của năm? (chỉ ghi số)

Nội dung bài viết