DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: choconxauxi

Trang 1/19 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0,06 giây.

 1. Trả lời
  43
  Lần đọc
  7.316

  Kính chào chị Mây trắng ! Vấn đề là chúng ta...

  Kính chào chị Mây trắng !

  Vấn đề là chúng ta chưa phải bậc Đại Giác Ngộ. Bậc Đại Giác Ngộ thì nói THẬT như cái thấy Huyễn Hư _ THẬT TƯỚNG của Tam Thiên.

  Còn chúng ta nói theo, trong khi vẫn bất...
 2. Trả lời
  43
  Lần đọc
  7.316

  Chào đ/h Đức Tâm ! Xin phép cho choconxauxi...

  Chào đ/h Đức Tâm !

  Xin phép cho choconxauxi góp ý như thế này nhé !

  Quý bạn đã từng đọc Don Quixote chiến đấu với cái cối xay gió chưa ?

  Vì với chàng hiệp sĩ (tự phong) Don Quixote thì cái...
 3. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.210

  Hang động Phật Giáo - AJANTA CAVE - Biggest Buddhism cave

  Hang động Phật Giáo

  AJANTA CAVE - Biggest Buddhism cave


  https://www.youtube.com/watch?v=9uUcp_Zn94c
 4. Chủ đề: Sưu tầm

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  236
  Lần đọc
  48.707

  Bồ Tát & A La Hán! ...

  Bồ Tát & A La Hán!


  ...
 5. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 6.1 KẾT LUẬN VỀ GIÁO LÝ...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  6.1 KẾT LUẬN VỀ GIÁO LÝ THIỀN
  ________________________________________________________________________________________  6.1 KẾT LUẬN VỀ GIÁO LÝ THIỀN


  755. Hạnh...
 6. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 6. DÒNG THIỀN TRÚC LÂM ...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  6. DÒNG THIỀN TRÚC LÂM
  ________________________________________________________________________________________


  Lòng Bụt thương chúng sinh thay!
  Bách ban phương tiện...
 7. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 6. DÒNG THIỀN TRÚC LÂM ...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  6. DÒNG THIỀN TRÚC LÂM
  ________________________________________________________________________________________  6. DÒNG THIỀN TRÚC LÂM


  695. Nhân Tông gặp thầy...
 8. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.9 VUA MẤT ĐỂ ẢNH HƯỞNG...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.9 VUA MẤT ĐỂ ẢNH HƯỞNG LỚN LẠI
  ________________________________________________________________________________________  5.9 VUA MẤT ĐỂ ẢNH HƯỞNG LỚN LẠI


  Thập...
 9. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.8 TRÊN ĐƯỜNG VỀ NÚI...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.8 TRÊN ĐƯỜNG VỀ NÚI VUA MỆT
  ________________________________________________________________________________________  5.8 TRÊN ĐƯỜNG VỀ NÚI VUA MỆT


  Đến chùa Cổ...
 10. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.7 VỀ KINH LÀM CHAY CHO...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.7 VỀ KINH LÀM CHAY CHO CHỊ
  ________________________________________________________________________________________  5.7 VỀ KINH LÀM CHAY CHO CHỊ


  Bảo Sát gián...
 11. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.6 VUA GIẢNG THIỀN TẠI...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.6 VUA GIẢNG THIỀN TẠI CHÙA SÙNG NGHIÊM
  ________________________________________________________________________________________  5.6 VUA GIẢNG THIỀN TẠI CHÙA SÙNG...
 12. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.5 THÀNH ĐẠO VUA ĐI...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.5 THÀNH ĐẠO VUA ĐI HÀNH HÓA
  ________________________________________________________________________________________  5.5 THÀNH ĐẠO VUA ĐI HÀNH HÓA

  Vua ngự Yên...
 13. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.4 NHƯỜNG NGÔI LÊN Ở...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.4 NHƯỜNG NGÔI LÊN Ở CHÙA VÂN YÊN
  ________________________________________________________________________________________  5.4 NHƯỜNG NGÔI LÊN Ở CHÙA VÂN YÊN

  ...
 14. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.2 TRỞ VỀ LÀM VUA VỪA...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.2 TRỞ VỀ LÀM VUA VỪA TU ĐẠO
  ________________________________________________________________________________________  5.2 TRỞ VỀ LÀM VUA VỪA TU ĐẠO


  485. Thuở...
 15. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5.1 THÁI TỬ TRỐN LÊN YÊN...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5.1 THÁI TỬ TRỐN LÊN YÊN TỬ
  ________________________________________________________________________________________  5.1 THÁI TỬ TRỐN LÊN YÊN TỬ

  Tuổi mới mười sáu...
 16. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 5. CHUYỆN TRẦN NHÂN TÔNG...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  5. CHUYỆN TRẦN NHÂN TÔNG
  ________________________________________________________________________________________  5. CHUYỆN TRẦN NHÂN TÔNG


  Này đoạn Nhân Tông kể...
 17. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 4. CHUYỆN TRẦN THÁNH...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  4. CHUYỆN TRẦN THÁNH TÔNG
  ________________________________________________________________________________________  4. CHUYỆN TRẦN THÁNH TÔNG

  Tuổi Vua sáu mươi dư...
 18. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.6 SƯ TỐNG ĐỨC THÀNH...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.6 SƯ TỐNG ĐỨC THÀNH TỚI THAM THIỀN
  ________________________________________________________________________________________


  375. Đức Thành lại hỏi căn nguyên:
  “Đế...
 19. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.6 SƯ TỐNG ĐỨC THÀNH...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.6 SƯ TỐNG ĐỨC THÀNH TỚI THAM THIỀN
  ________________________________________________________________________________________


  3.6 SƯ TỐNG ĐỨC THÀNH TỚI THAM THIỀN.
  ...
 20. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.5 VUA TU THIỀN TẠI...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.5 VUA TU THIỀN TẠI GIA
  ________________________________________________________________________________________


  320. Này đoạn Lão Tăng thầy già,
  Ở Yên Tử già, tìm...
 21. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.5 VUA TU THIỀN TẠI...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.5 VUA TU THIỀN TẠI GIA
  ________________________________________________________________________________________


  3.5 VUA TU THIỀN TẠI GIA

  Trị vì được mười ba...
 22. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.4 TRẦN THỦ ĐỘ ÉP VUA...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.4 TRẦN THỦ ĐỘ ÉP VUA TRỞ VỀ CUNG
  ________________________________________________________________________________________


  3.4 TRẦN THỦ ĐỘ ÉP VUA TRỞ VỀ CUNG
  ...
 23. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.3 GẶP THẦY VIÊN CHỨNG...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.3 GẶP THẦY VIÊN CHỨNG
  ________________________________________________________________________________________


  3.3 GẶP THẦY VIÊN CHỨNG

  205. Bước lên đến chùa...
 24. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.2 LÁNH LÊN YÊN TỬ ...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.2 LÁNH LÊN YÊN TỬ
  ________________________________________________________________________________________


  175. Ngày ấy phải tối giữa đường,
  Vào nằm tăng Giác...
 25. Chủ đề: Thiền Tông Bản Hạnh

  Người gửi: choconxauxi
  Trả lời
  26
  Lần đọc
  10.643

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH 3.2 LÁNH LÊN YÊN TỬ ...

  THIỀN TÔNG BẢN HẠNH
  3.2 LÁNH LÊN YÊN TỬ
  ________________________________________________________________________________________


  3.2 LÁNH LÊN YÊN TỬ

  Thuở ấy Thiên Ứng đại tường,...
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 471
Trang 1/19 1 2 3 4