DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: cunconmocoi

Trang 1/20 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong1,64 giây.

 1. Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.718

  Luân Hồi _ Samsara (Thể loại: Nhạc Pop)

  Luân Hồi _ Samsara  https://www.youtube.com/watch?v=_eVNU59Q_MU


  LỜI :

  Times runnin' up tick tock
 2. Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.626

  HẠC NGẠN _ Dịch chuyển tức thời _ Không có Thời gian & Không gian

  HẠC NGẠN

  Dịch chuyển tức thời _ Không có Thời gian & Không gian  https://www.youtube.com/watch?v=VhUZA81vcyE
 3. Chủ đề: Cái CHẾT của một HÀNH GIẢ

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  1.592

  https://thuvienhoasen.org/images/file/hKw1lptG0QgB...

  https://thuvienhoasen.org/images/file/hKw1lptG0QgBAPJe/tsatsa.jpg

  Địa điểm làm Tsatsa

  Trong cuộc trò chuyện đó với chị tôi bằng điện thoại di động, chị nói rằng cha tôi đang sống ở túp lều của...
 4. Chủ đề: Cái CHẾT của một HÀNH GIẢ

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  1.592

  https://thuvienhoasen.org/images/file/2m6AhZtG0QgB...

  https://thuvienhoasen.org/images/file/2m6AhZtG0QgBALEu/nui-garuda.jpg

  Núi Garuda

  Ông nói: “Điều vô cùng quan trọng là phải luôn luôn hồi hướng đức hạnh cho tất cả chúng sinh.” Gần túp lều chăn...
 5. Chủ đề: Cái CHẾT của một HÀNH GIẢ

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  1.592

  Cái CHẾT của một HÀNH GIẢ

  CÁI CHẾT CỦA MỘT HÀNH GIẢ

  Những Ngày Cuối cùng của Thân phụ Thầy Khenpo Gawang

  https://thuvienhoasen.org/images/file/1mb8fZtG0QgBAPpD/khenpo-gawang.jpg

  (Cha, Mẹ, Khenpo Gawang, và Chị)
  ...
 6. Chủ đề: Đức Phật A Đề

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  82
  Lần đọc
  25.374

  Kính anh Gia Bảo ! Em có sưu tầm được về Ngài...

  Kính anh Gia Bảo ! Em có sưu tầm được về Ngài Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát như sau :

  Trong kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni có ghi Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào...
 7. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ Tiểu sử...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ Tiểu sử NGUYỆT KHÊ Pháp sư
  ________________________________________________________________________________________


  Nhật ký ngày 23-4-1965.

  Sáng nay...
 8. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ Tiểu sử...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ Tiểu sử NGUYỆT KHÊ Pháp sư
  ________________________________________________________________________________________


  Nhật ký ngày 29-10-1963

  Hôm nay hẹn...
 9. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ Tiểu sử...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ Tiểu sử NGUYỆT KHÊ Pháp sư
  ________________________________________________________________________________________


  Nhật ký ngày 7 tháng 7 năm 1962.

  *...
 10. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ Tiểu sử...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ Tiểu sử NGUYỆT KHÊ Pháp sư
  ________________________________________________________________________________________


  Muốn diễn tả tư tưởng nhân sinh quan...
 11. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ Tiểu sử...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ Tiểu sử NGUYỆT KHÊ Pháp sư
  ________________________________________________________________________________________


  Ngay lúc đó người Pháp Sư chẳng thể...
 12. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ Tiểu sử...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ Tiểu sử NGUYỆT KHÊ Pháp sư
  ________________________________________________________________________________________
  TIỂU TRUYỆN CỦA NGUYỆT KHÊ PHÁP...
 13. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ PHỤ LỤC...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ PHỤ LỤC
  ________________________________________________________________________________________


  Nhìn ra ngoài cửa sổ chính là vào canh tư, trăng treo...
 14. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ PHỤ LỤC...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ PHỤ LỤC
  ________________________________________________________________________________________


  Năm 22 tuổi liền ra giảng Kinh thuyết Pháp, thính giả...
 15. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ PHỤ LỤC...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ PHỤ LỤC
  ________________________________________________________________________________________  PHỤ LỤC

  NGUYỆT KHÊ PHÁP SƯ CAO NGỌA XỨ BI VĂN
 16. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Tăng hỏi: Con theo cái lý “Tất cả Pháp chẳng...
 17. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Cư sĩ hỏi: Con dụng công theo Kinh Niết Bàn...
 18. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Tăng hỏi: Cách dụng công của con là ban đêm...
 19. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Tăng hỏi: Con dụng công theo Kinh Đại Bát...
 20. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Tăng hỏi: Con tham thiền dụng công tham...
 21. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Tăng hỏi: Cách con dụng công: đi, đứng, nằm,...
 22. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Cư sĩ hỏi: Xưa nay con tu Duy Thức quán,...
 23. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Có Cư sĩ hỏi: Phật tánh vô sanh, vậy Phật...
 24. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________


  Tăng hỏi: Con dụng công tu Thiền Tông đã...
 25. Chủ đề: Cội Nguồn Truyền Thừa

  Người gửi: cunconmocoi
  Trả lời
  85
  Lần đọc
  21.611

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH...

  CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA
  CHƯƠNG III _ THỈNH ÍCH (Hỏi đạo)
  ________________________________________________________________________________________  CHƯƠNG III

  THỈNH ÍCH (HỎI ĐẠO)
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 500
Trang 1/20 1 2 3 4