DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: senvang

Trang 1/19 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0,07 giây.

 1. Chủ đề: Nghiệp sát 96 con bò

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  0
  Lần đọc
  1.146

  Nghiệp sát 96 con bò

  Nghiệp sát 96 con bò.  https://www.youtube.com/watch?v=DeroF5fik1g


  Phim này do Tịnh Tông Phật Hội Mã Lai dựng lập nhằm mục đích khuyên ta nên dừng nghiệp ác, tạo nghiệp thiện, cầu vãng...
 2. Chủ đề: Phật ba đời !

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  1.722

  Điều gì ? ...

  Điều gì ?

  ...
 3. Chủ đề: Tổ sư Liễu Quán

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  1.429

  • Những ngày cuối cùng Cuối mùa Thu năm Nhâm...

  • Những ngày cuối cùng

  Cuối mùa Thu năm Nhâm Tuất (1742), Tổ chỉ bệnh nhẹ. Vào giữa tháng mười, Tổ gọi đồ chúng mà bảo: “Ngô tương quy hĩ, thế duyên dĩ tận = Duyên đối với thế gian đã hết, Tôi sắp...
 4. Chủ đề: Tổ sư Liễu Quán

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  1.429

  Tổ trình chứng: “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội...

  Tổ trình chứng: “Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ = Chỉ vật để truyền tâm, ấy là chỗ mà người không lãnh hội”.

  Hòa Thượng Minh Hoằng – Tử Dung hỏi: “ Huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương,...
 5. Chủ đề: Tổ sư Liễu Quán

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  1.429

  Tổ sư Liễu Quán

  Tổ sư Liễu Quán


  https://hoavouu.com/images/file/4aKVzWQx0QgBAHxP/to-lieu-quan.jpg

  Tổ Sư Thiệt Diệu – Liễu Quán

  (1667 – 1742)
 6. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2.979

  Niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc

  Niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc
  https://www.youtube.com/watch?v=F606AoauF7c
 7. Chủ đề: Thiền sư Trung Hoa _ tập 3

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  3.028

  Thiền Sư Trung Hoa tập 3 (Đời Thứ Mười Lăm...

  Thiền Sư Trung Hoa tập 3

  (Đời Thứ Mười Lăm Sau Lục Tổ)

  Dịch: Thích Thanh Từ  https://www.youtube.com/watch?v=ex-102VAqGs
 8. Chủ đề: Thiền sư Trung Hoa _ tập 3

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  1
  Lần đọc
  3.028

  Thiền sư Trung Hoa _ tập 3

  Thiền Sư Trung Hoa tập 3

  (Đời Thứ Mười Ba Sau Lục Tổ)

  Dịch: Thích Thanh Từ  https://www.youtube.com/watch?v=aYzEDR-t9EQ
 9. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  THIỀN SƯ TRUNG HOA TẬP HAI H.T Thích Thanh Từ...

  THIỀN SƯ TRUNG HOA TẬP HAI

  H.T Thích Thanh Từ
  https://www.youtube.com/watch?v=SeGxQHlCIKk
 10. Chủ đề: Thiền sư trung hoa (tập 1)

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  190
  Lần đọc
  31.252

  Thiền sư Trung Hoa Tập 1 ...

  Thiền sư Trung Hoa
  Tập 1
  __________________________________________________ ______________________________________  Thiền sư Trung Hoa tập 1

  Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng
 11. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ PHÁP TÚ ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ PHÁP TÚ

  ________________________________________________________________________________________


  Sư thượng đường:

  - Thiếu Lâm chín năm ngồi lặng,...
 12. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ PHÁP TÚ ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ PHÁP TÚ

  ________________________________________________________________________________________


  Sư thượng đường:

  - Theo gió điều khiển buồm chính...
 13. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ PHÁP TÚ ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ PHÁP TÚ

  ________________________________________________________________________________________  79. THIỀN SƯ PHÁP TÚ

  Hiệu Viên Thông ở chùa Pháp...
 14. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ TÔNG BỔN...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ TÔNG BỔN

  ________________________________________________________________________________________


  Sư thượng đường:

  - Nơi đầu một sợi lông hiện cõi...
 15. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ TÔNG BỔN...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ TÔNG BỔN

  ________________________________________________________________________________________


  Sau, Sư lấy cớ già xin trở về rừng núi, được nhà vua...
 16. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ TÔNG BỔN...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ TÔNG BỔN

  ________________________________________________________________________________________  78. THIỀN SƯ TÔNG BỔN

  Hiệu Viên Chiếu ở Huệ Lâm...
 17. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ PHƯƠNG...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ PHƯƠNG HỘI

  ________________________________________________________________________________________


  Sư hỏi Tăng mới đến:- Lá rụng mây dồn sớm rời chỗ...
 18. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ PHƯƠNG...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ PHƯƠNG HỘI

  ________________________________________________________________________________________


  Từ Minh dời về Hưng Hóa, Sư từ tạ trở lại Cửu...
 19. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ PHƯƠNG...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ PHƯƠNG HỘI

  ________________________________________________________________________________________  77. THIỀN SƯ PHƯƠNG HỘI

  Ở Dương Kỳ - Khai Tổ...
 20. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ HUỆ NAM ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ HUỆ NAM

  ________________________________________________________________________________________


  Sư tự làm tụng rằng:

  Sanh duyên hữu ngữ nhân giai...
 21. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ HUỆ NAM ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ HUỆ NAM

  ________________________________________________________________________________________


  Sư dời về Hoàng Bá cất am bên khe suối để tên là Tích...
 22. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ HUỆ NAM ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ HUỆ NAM

  ________________________________________________________________________________________


  Hôm sau, Sư lại vào thất, bị Từ Minh mắng chửi. Sư hổ...
 23. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ HUỆ NAM ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ HUỆ NAM

  ________________________________________________________________________________________


  Sư liền sửa soạn khăn gói sáng hôm sau lên đường. Đi...
 24. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ HUỆ NAM ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ HUỆ NAM

  ________________________________________________________________________________________  76. THIỀN SƯ HUỆ NAM

  Ở Hoàng Long khai Tổ hệ...
 25. Chủ đề: Thiền sư trung hoa tập hai

  Người gửi: senvang
  Trả lời
  269
  Lần đọc
  54.007

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2 THIỀN SƯ BÁO ÂN ...

  Thiền sư Trung Hoa Tập 2
  THIỀN SƯ BÁO ÂN

  ________________________________________________________________________________________  75. THIỀN SƯ BÁO ÂN

  Ở Núi Đại Hồng
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 473
Trang 1/19 1 2 3 4