DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Tìm Kiếm:

Type: Bài viết; Tài khoản: vivi

Trang 1/17 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0,05 giây.

 1. Chủ đề: Phật ba đời !

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  2.565

  10 ĐIỀU TÂM NIỆM ...

  10 ĐIỀU TÂM NIỆM

  ...
 2. Chủ đề: Phật ba đời !

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  2.565

  Trích đoạn Kinh Kalama ...

  Trích đoạn Kinh Kalama

  ...
 3. Chủ đề: Tiếng chuông chiều.

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  4.082

  TÙNG HẠ VẤN ĐỒNG TỬ. ...

  TÙNG HẠ VẤN ĐỒNG TỬ.
  ...
 4. Chủ đề: Tiếng chuông chiều.

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  2
  Lần đọc
  4.082

  Trống rỗng. ...

  Trống rỗng.

  ...
 5. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  ĐÚNG HAY SAI ? ...

  ĐÚNG HAY SAI ?

  ...
 6. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  KHÔNG TU KHÔNG CHỨNG ! ...

  KHÔNG TU KHÔNG CHỨNG !

  ...
 7. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Phóng ảnh của tâm thức ! ...

  Phóng ảnh của tâm thức !

  ...
 8. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Hình & Bóng ! ...

  Hình & Bóng !

  ...
 9. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Cánh hoa vào mùa ! ...

  Cánh hoa vào mùa !

  ...
 10. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  TRÀ GIANG ! ...

  TRÀ GIANG !

  ...
 11. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  CON THUYỀN KHÔNG BẾN ! ...

  CON THUYỀN KHÔNG BẾN !

  ...
 12. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Lặng-lẽ ! ...

  Lặng-lẽ !

  ...
 13. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Cuộc đời qua mắt tôi ! ...

  Cuộc đời qua mắt tôi !

  ...
 14. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  BẤT ĐỘNG ! ...

  BẤT ĐỘNG !

  ...
 15. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  ANH NHI HẠNH ! ...

  ANH NHI HẠNH !

  ...
 16. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  TRANG NGHIÊM HẠNH ! ...

  TRANG NGHIÊM HẠNH !

  ...
 17. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  BỒ TÁT HẠNH ! ...

  BỒ TÁT HẠNH !

  ...
 18. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Đắc Thiền phải xả ! ...

  Đắc Thiền phải xả !

  ...
 19. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Lời Ngài Duy Ma Cật ! ...

  Lời Ngài Duy Ma Cật !

  ...
 20. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Dĩ Ý Thức luận Ngã ! ...

  Dĩ Ý Thức luận Ngã !

  ...
 21. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Không Thiền vẫn Định ! ...

  Không Thiền vẫn Định !

  ...
 22. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  CÁO TẬT THỊ CHÚNG ! ...

  CÁO TẬT THỊ CHÚNG !

  ...
 23. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Thầy vẫn cùng ta ! ...

  Thầy vẫn cùng ta !

  ...
 24. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Vạn Pháp đều là Phật pháp ! ...

  Vạn Pháp đều là Phật pháp !

  ...
 25. Chủ đề: Sưu tầm THƠ

  Người gửi: vivi
  Trả lời
  256
  Lần đọc
  55.588

  Tâm cùng Pháp ! ...

  Tâm cùng Pháp !


  ...
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 418
Trang 1/17 1 2 3 4