DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Trang 1/4 123 ... CuốiCuối
Xếp bài từ 1 tới 20 trên 68

Diễn đàn: Bát nhã Tạng

 1. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 121 đến quyển 130

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 121 ________________________________________________________________________________________ Quyển 121...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 05-21-2016 08:55 AM

  17 Trang
  1 2 3 ... 17
  05-30-2016, 08:28 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 166
  • Lần đọc: 28.080
 2. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 1 đến quyển 10

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang - Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm (Ấn hành năm 2003 - 11 Tập - 600 Quyển) ...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 01-20-2016 09:21 AM

  11 Trang
  1 2 3 ... 11
  01-25-2016, 08:59 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 105
  • Lần đọc: 36.238
 3. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 11 đến quyển 20

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 11...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 01-26-2016 07:25 AM

  14 Trang
  1 2 3 ... 14
  02-03-2016, 11:48 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 130
  • Lần đọc: 37.014
 4. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 21 đến quyển 30

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 21...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 02-04-2016 09:33 AM

  13 Trang
  1 2 3 ... 13
  02-15-2016, 11:21 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 123
  • Lần đọc: 28.472
 5. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 31 đến quyển 40

  Quyển 31 VII. PHẨM DẠY BẢO TRAO TRUYỀN _ 21 Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh, hoặc bất tịnh của tám giải...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 02-16-2016 10:03 AM

  11 Trang
  1 2 3 ... 11
  02-26-2016, 08:29 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 107
  • Lần đọc: 24.038
 6. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 51 đến quyển 60

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 51...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 03-08-2016 10:58 AM

  14 Trang
  1 2 3 ... 14
  03-20-2016, 08:05 PM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 135
  • Lần đọc: 31.973
 7. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 91 đến quyển 100

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 91...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 04-21-2016 10:38 AM

  13 Trang
  1 2 3 ... 13
  04-30-2016, 09:09 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 125
  • Lần đọc: 26.361
 8. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 101 đến quyển 110

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 101...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 05-01-2016 08:50 AM

  16 Trang
  1 2 3 ... 16
  05-10-2016, 07:50 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 155
  • Lần đọc: 27.229
 9. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 41 đến quyển 50

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 41...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 02-27-2016 08:32 AM

  15 Trang
  1 2 3 ... 15
  03-07-2016, 05:01 PM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 146
  • Lần đọc: 27.167
 10. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 71 đến quyển 80

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 71...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 04-01-2016 09:50 AM

  12 Trang
  1 2 3 ... 12
  04-10-2016, 09:02 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 116
  • Lần đọc: 25.173
 11. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 61 đến quyển 70

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 61...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 03-21-2016 06:46 AM

  12 Trang
  1 2 3 ... 12
  03-31-2016, 10:03 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 112
  • Lần đọc: 22.897
 12. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 81 đến quyển 90

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA.......................................................................................Quyển 81...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 04-11-2016 07:49 AM

  13 Trang
  1 2 3 ... 13
  04-20-2016, 07:43 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 122
  • Lần đọc: 25.540
 13. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 111 đến quyển 120

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 111 ________________________________________________________________________________________ ...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 05-11-2016 10:59 AM

  19 Trang
  1 2 3 ... 19
  05-20-2016, 09:17 PM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 183
  • Lần đọc: 32.048
 14. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 161 đến quyển 170

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 161 ________________________________________________________________________________________ Quyển 161...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 06-30-2016 10:02 AM

  17 Trang
  1 2 3 ... 17
  07-09-2016, 09:57 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 164
  • Lần đọc: 24.444
 15. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 141 đến quyển 150

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 141 ________________________________________________________________________________________ ...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 06-10-2016 09:07 AM

  15 Trang
  1 2 3 ... 15
  06-19-2016, 10:56 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 147
  • Lần đọc: 25.218
 16. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 131 đến quyển 140

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 131 ________________________________________________________________________________________ Quyển 131...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 05-31-2016 07:12 AM

  12 Trang
  1 2 3 ... 12
  06-09-2016, 10:09 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 113
  • Lần đọc: 20.016
 17. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 181 đến quyển 190

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 181 ________________________________________________________________________________________ Quyển 181 ...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 07-21-2016 11:17 AM

  15 Trang
  1 2 3 ... 15
  07-30-2016, 09:26 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 145
  • Lần đọc: 20.530
 18. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 151 đến quyển 160

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 151 ________________________________________________________________________________________ Quyển 151 ...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 06-20-2016 08:13 AM

  17 Trang
  1 2 3 ... 17
  06-29-2016, 10:34 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 160
  • Lần đọc: 24.859
 19. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 171 đến quyển 180

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 171 ________________________________________________________________________________________ Quyển 171...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 07-11-2016 03:45 PM

  17 Trang
  1 2 3 ... 17
  07-20-2016, 09:34 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 160
  • Lần đọc: 24.640
 20. KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA _ Từ quyển 191 đến quyển 200

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Quyển 191 ________________________________________________________________________________________ ...

  Bắt đầu bởi chimvacgoidan‎ 07-31-2016 10:00 AM

  15 Trang
  1 2 3 ... 15
  08-09-2016, 10:45 AM
  Tới bài cuối cùng
  • Trả lời: 143
  • Lần đọc: 22.880

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Sắp xếp chủ đề theo thứ tự...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.