DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn phatphapthuchanh.com. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Chuyên mục là gì?

Một chuyên mục là một từ khóa cấp cao. Nghĩa là chỉ có duy nhất một thành viên với quyền Quản trị mới có thể truy cập và gắn các bản tin tới từng chuyên mục trong khi người đọc thì không thể.

Các chuyên mục có thể nhóm các bản tin ở các mục khác nhau lại làm một. Không giống như các SECTION (mục), một bản tin có thể được gắn nhiều chuyên mục . Điều này cho phép bạn lọc, nhóm và thậm chí tìm kiếm nội dung trong cùng một mục.

Bản có thể làm được điều này khi tạo bản tin lúc đâu hay sau đó, bằng cách chỉnh sửa tùy chọn trong bản tin.

Làm thế nào đổi lại chuyên mục cho bản tin?

Trong mục Tùy chọn Xuất bản, tìm tới Chuyên mục. Tích vào ô Chuyên mục mà bạn muốn gắn nó vào.

Làm sao để bản tin xuất hiện trong nhiều mục?

Một bản tin chỉ có thể thuộc về một mục. Nhưng bạn có thể tạo một bản tin xuất hiện trong một mục Cha bằng cách thay đổi "Thứ Tự Hiển Thị" của mục là "Mới nhất trước" hoặc "Mới nhất mỗi mục". Tùy chọn "Mới nhất trước" chọn bản tin gửi sau cùng trong tất cả các mục và mục con để hiển thị ra. Tùy chọn "Mới nhất mỗi mục" chọn bản tin mới nhất của mỗi mục con trong mục cha. Xem ở đây Làm thế nào thay đổi thứ tự hiện thị nội dung trong mỗi mục? để biết thêm thông tin.

Tìm kiếm FAQ

Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.