DIỄN ĐÀN PHẬT PHÁP THỰC HÀNH - Powered by vBulletin
Cùng nhau tu học Phật pháp - Hành trình Chân lý !            Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đãi.


Tánh Chúng sinh cùng Phật Quốc chỉ một,
Tướng Bồ Đề hóa Liên hoa muôn vạn.

Đối thoại giữa Thanh Trúc và tâm trì

1 Tin nhắn của khách

  1. chào Thanh Trúc.
    Vừa rồi trên chủ đề ôn học kinh Kcang tâm trì đã chép bài không biết chép như vậy có được không. Thanh Trúc hướng dẫn cho mình với.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1